VoorDeVerandering

Weblog van Maarten Beentjes

De omgevingsregisseur met complexe dossiers.

juli1

Gesprekspartner zijn van de burger en het op een eerlijke, correcte en effectieve manier afhandelen van complexe dossiers. Dat is de uitdaging waar menig Gemeente momenteel voor staat. Vooruitlopend op de effecten van de Omgevingswet zet de Gemeente Hilversum in op een stevige training voor omgevingsadviseurs die de lastigste dossiers op hun bureau krijgen. Dit zijn dossiers die en hoge politieke impact hebben, onrust kunnen veroorzaken in de wijk, of juridisch zeer complex zijn. De uitdaging voor de omgeving regisseurs ligt extern (hoe kom ik tot een passende oplossing?) en intern (hoe krijg ik alle kennis en expertise right on time). We gaan werken aan communicatie, de regie houden, draagvlak creëren, verbinden met diverse disciplines en persoonlijk leiderschap. Na de zomer start VoorDeVerandering met dit traject.

Gepost in de categorie Overig

Email will not be published

Website example

Your Comment: